ONLAR BAŞIMIZIN TACI

GERİATRİ

Tıp dilinde ‘geriatri’ yaşlılık tıbbı anlamına gelir ve genel olarak bütün dünyada sağlığı da içine alan yaşlılık bilimi olarak adlandırılır.

Ortalama yaşam süresi tüm dünyada giderek artmaktadır ve buna bağlı olarak yaşlı insan sayısı da artış göstermektedir.

Yaşlı insanların sağlık halleri ile genel fonksiyonları, birbirini etkileyen pek çok faktörün bir araya gelmesi ile oluşur. Bu nedenle yaşlılarımıza; onlara yalnızca tıbbi olarak değil, psikolojik, sosyoekonomik, toplumsal ve ailesel değerlendirmeleri de göz önüne alarak yaklaşmalıyız.

Her ne kadar yaşlılığın genel konumu toplumdan topluma farklılıklar gösterse de modern toplumlarda yaşlılık, insanların aktif olarak çalıştıkları dönemi sona erdirerek, birikimleri ya da emeklilikleri ile geçinmeye devam ettikleri dönem olarak algılanır.

Dünya Sağlık Örgütü de 65 yaş üzeri dönemi yaşlılık olarak değerlendirmektedir.

Bu verilerden ve bilgilerden yola çıkarak, insanların yaşlandıkları dönemdeki fizyolojik, psikolojik, toplumsal ve ailesel konumlarını ve bunların yaşlı üzerindeki etkilerinin önemini bilerek onlarla ilgilenmek, gereksinmelerini karşılamak ve eğer hastalıkları varsa bu dönemde onların yaşam kalitesini arttırmak için her tür bakımı tam olarak yapmak gerekir. Çünkü 65 yaşını geçmiş hemen her bireyde kronik olarak bir takım rahatsızlıklar belirmekte ve vücut fonksiyonları belli oranda azalmaktadır. Yine de bazı yaşlılarda sağlık yönünden hiç problem olmazken bir kısmında da ciddi sağlık problemleri baş göstermektedir.

İşte geriatri bilimi yaşlının mevcut olan sağlıklı halinkorunmasını hedef alan bir bilim dalıdır.

Ayrıca ciddi sağlık sorunu olan yaşlıların değerlendirmelerinin yapılması ve özellikle de bağımlı yaşlı diye tabir edilen ve günlük yaşam aktivitelerini tek başlarına yapamayan, birilerine bağımlı olarak yaşayan, fiziksel ya da zihinsel fonksiyonlarının büyük bir bölümü kaybetmiş yaşlılarımızın da durumlarının değerlendirilmesi açısından geriatri bilimi çok önemlidir.

Yani hem koruyucu hem de tedavi edici özellikleri nedeniyle geriatri bilimi sağlıklı olsun olmasın tüm yaşlılar için son derece faydalıdır. Geriatrik değerlendirilmesi yapılarak yaşamına devam eden yaşlılarda sağlık yönünden daha kaliteli ve dengeli bir düzen oturtulduğu bilinmektedir.